Kluba vēsture

Latvijas šķēpa mešanas metodiskā centra izveidošana

1994. gada nogalē, kad šķēpa mešana Latvijā tuvojās vispieticīgākajai eksistencei, kopā pulcējās visi patiesie entuziasti, kuriem bijuši lieli nopelni Latvijas šķēpa metēju ilggadējās slavas kaldināšanā, kuriem sāpēja sirds, redzot grūstam kādreiz tik stalto šķēpraižu slavas un panākumu ēku. Jānis Lūsis, Valija Drauga, Valentīns Mazzālītis, Inese Jaunzeme, Andrejs Vaivads u.c. bija klāt tai brīdī, kad juridiski tika dibināts Latvijas šķēpa mešanas klubs, ar domu un mērķi – organizatoriski vadīt, metodiski apmācīt, veicināt šķēpa mešanu visā Latvijā, ar treneru kopējām, metodiski pareizām apmācībām, ar jaunām, aizraujošām sacensībām. Ar gandarījumu var atzīmēt, ka kluba darbības rezultātā ir novērojama augšupeja rezultātu izaugsmē.

Ar 1996.gadu, lai veicinātu šķēpa mešanas tālāku attīstību, tika izveidots Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs kā izglītības atbalsta iestāde, kas ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007. gada 5.decembra rīkojumu Nr.768 (prot. Nr. 6820&) tika reorganizēts.

Ar 2008.gada 1.janvāri izveidota valsts aģentūra „Latvijas Šķēpa mešanas metodiskais centrs”.

Veikto pasākumu komplekss jau dažu gadu laikā nodrošināja jauno šķēpa metēju meistarības izaugsmi. Ir bijuši augsti sasniegumi gan Eiropas un pasaules junioru un pieaugušo čempionātos, gan pasaules un Eiropas čempionātos jaunatnei un citās starptautiskajās sacensībās.

Kā balva darbam ir Vadima Vasiļevska sudrabs Olimpiskajās spēlēs Atēnās 2004. gada augustā un Aināra Kovala sudrabs Olimpiskajās spēlēs Pekinā 2008.gada augustā (pārējos sasniegumus skat.pielikumu).

Šķēpa mešana ir viena no sarežģītākajām vieglatlētikas disciplīnām. Tās apmācībā ir stingri jāvadās pēc noteiktām likumsakarībām, kas vispirms jāizprot un praktiski jāapgūst pašam pedagogam. Mācību treniņu darbā vērtīgus padomus var gūt V. Mazzālīša “Šķēpa mešanas ābecē” un J.Lankas „Šķēpa mešanas biomehānikā”. Darbā ietverts bagātīgs ilustratīvais materiāls, kas lasītājam palīdzēs labāk izprast gan mešanas tehniku, gan arī atsevišķu vingrinājumu būtību.

Popularizējot un attīstot šķēpmešanu valstī, ir organizēti apmācības semināri Latvijas novados, treniņu nometnes un sacensības.

Latvijas šķēpmešanas vēstures materiāli no pirmssākumiem līdz mūsdienām ir apkopoti albūmos.

100 gadu laikā veidojušās šķēpmešanas tradīcijas uzliek zināmu atbildību un pienākumu to turpinājumam. Ir jāmeklē ceļi, darba formas un metodes veiksmīgai šķēpmešanas attīstībai nākotnē.