Brāļu Doniņu meistarsacīkstes šķēpa mešanā komandām